Із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми

4.1. З метою забезпечення комплексного надання послуг надавач послуг відповідно до вимог цього Стандарту може залучати фахівців, які за своїми повноваженнями, цілями й видами діяльності, а також професійною діяльністю здійснюють всі чи будь-який з видів послуг, які включають надання соціальних послуг із профілактики торгівлі людьми, з інших підприємств, установ, організацій, закладів до процесу надання соціальних послуг із профілактики торгівлі людьми.

З метою забезпечення якісної роботи та раціонального використання ресурсів надавачем послуг можуть залучатися волонтери, у тому числі із числа осіб, які стали жертвами торгівлі людьми, а також молодь, яка пройшла співбесіду та спеціальне навчання з метою набуття теоретичних знань і практичних навичок Із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми з надання таких соціальних послуг.

4.2. Рівень освіти працівників надавачів послуг та їхні практичні навички повинні відповідати потребам отримувачів послуг та забезпечувати якість наданих послуг.

4.3. Надавач послуг залучає волонтерів шляхом укладання з ними договору, який визначає умови співпраці надавача послуг та волонтера, їх права, обов’язки та відповідальність.

4.4. Вимоги до кваліфікації працівників надавача послуг передбачають:

· наявність базових знань, умінь та навичок щодо:

· консультування та надання інформації;

· здійснення соціальної роботи з особами, які опинилися у складних життєвих обставинах;

· здійснення діяльності з соціального захисту дітей;

· надання психологічних послуг;

· надання соціально-педагогічних послуг;

· наявність знань чинного законодавства та міжнародних договорів України, згоду на Із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Підвищення кваліфікації працівників надавачів послуг здійснюється на спеціалізованих курсах, семінарах, тренінгах не менше одного разу на три роки.

Надавачі послуг щорічно проводять навчання (короткотермінові курси та/або стажування).

4.5. Надавачі послуг можуть здійснювати свою діяльність за наявності необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі приміщень.

4.6. Надання послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми, планується та організовується за місцем проживання або перебування отримувачів послуг.

4.7. Надання послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми, здійснюється в окремому приміщенні.

V. Інформаційно-методичне забезпечення організації Із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми та надання послуг

Із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми

5.1. Надавач послуг організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності з дотриманням вимог законодавства.

5.2. Працівники надавача послуг забезпечуються нормативними, методичними та інструктивними матеріалами щодо надання послуг, проведення професійної діяльності.

5.3. Надавач послуг створює можливості для обміну досвідом, навчання працівників, підвищення їх кваліфікації.

VI. Співпраця з іншими суб’єктами для надання послуг із соціальної інтеграції


documentadzlwkf.html
documentadzmdun.html
documentadzmlev.html
documentadzmspd.html
documentadzmzzl.html
Документ Із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми