Майстер діаграм

Для створення нових діаграм, зазвичай, використовують майстра діаграм. Його можна викликати командою Вставка -/ Диаграмма... або кнопкою Мастер диаграмм з панелі інструментів Стандартная . Зауважимо, що перед запуском майстра діаграм доцільно виділити дані (значення та категорії), за якими потрібно побудувати діаграму.

Під час роботи з майстром діаграм інформацію про діаграму вводять у чотири етапи (чотири кроки), кожному з яких відповідає своє діалогове вікно.

· 1-й крок (вікно Мастер диаграмм (шаг 1 из 4): тип диаграммы). Як зрозуміло із заголовку вікна, тут вибирають тип діаграми. Окрім описаних вище основних стандартних типів діаграм, можна використовувати нестандартні типи, розміщені на вкладці Нестандартные. Серед них відмітимо, перш за все, типи чорно Майстер діаграм-білих діаграм, назви яких починаються на "ЧБ".

· 2-й крок (вікно Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграммы). На цьому етапі потрібно вказати область розташування даних для побудови діаграми.

d. Область розташування даних вказується в полі Диапазон вкладки Диапазон данных. На цій же вкладці задається орієнтація рядів даних — горизонтальна (опція Ряды в строках) або вертикальна (опція Ряды в столбцах).

e. На вкладці Ряд задають інформацію окремо про кожний ряд даних: його назву, що використовується в легенді, (поле Имя), область числових значень ряду (поле Значения) та область назв / значень категорій (поле Подписи оси X або Подписи категорий в залежності Майстер діаграм від типу діаграми).

· 3-й крок (вікно Мастер диаграмм (шаг 3 из 4): параметры диаграммы). Це найважливіший етап роботи Майстра діаграм, на якому потрібно задати параметри діаграми. Всі параметри розбиті на декілька груп, кожній з яких відповідає своя вкладка вікна. Опишемо ці вкладки.

f. На вкладці Заголовки задають назву діаграми та осей значень і категорій (якщо вони є у даному типі діаграми).

g. На вкладці Оси (відсутня для кругових та кільцевих діаграм) вказують, які осі мають бути присутні на діаграмі. Крім того, для осі X вибирають одну з трьох можливих шкал: автоматичну, за категоріями та часову.

h. На вкладці Линии сетки (відсутня Майстер діаграм для кругових та кільцевих діаграм) вибирають типи координатних ліній, що відображатимуться на діаграмі. І для горизонтальних, для вертикальних координатних ліній є два можливих види відображення: основные линии (великі інтервали між лініями) та промежуточные линии (малі інтервали між лініями).

i. На вкладці Легенда вказують, чи потрібно додавати легенду до діаграми, а також де її розташувати на діаграмі.

j. На вкладці Подписи данных можна додати підписи до елементів рядів даних. Як правило, вибирають один з трьох видів підписів: значення елемента, категорія елемента чи відносну величину (долю) значення елемента в порівнянні з сумарною величиною ряду.

k. На вкладці Таблица данных (відсутня для кругових Майстер діаграм та кільцевих діаграм) можна до діаграми додати таблицю з даними, на основі яких побудовано діаграму. Як правило, цю можливість використовують при побудові діаграми на окремому аркуші.

· 4-й крок (вікно Мастер диаграмм (шаг 3 из 4): размещение диаграммы). Тут потрібно вибрати місце розташування діаграми:l. на окремому аркуші (ім’я нового аркушу потрібно ввести в поле отдельном), при цьому діаграма займає окремий аркуш без комірок;

m. або в одному з існуючих аркушів робочої книги (ім’я цього аркушу потрібно вибрати зі списку имеющемся), при цьому діаграма стає об’єктом всередині аркушу.

Як правило використовують перший спосіб, коли діаграму потрібно надрукувати на окремому аркушеві Майстер діаграм паперу. Другий спосіб використовують, якщо потрібно на одному аркуші паперу надрукувати одночасно декілька діаграм (для порівняння) або діаграму разом з даними, на основі яких її побудовано.

2.Відкрийте ЕТ MS Office Excel.

3.У комірку B2 введіть текст "Об’єми продаж". Застосуйте до нього напівжирне виділення. Зробіть розмір шрифту в цій комірці 11.

4.В область A4:F24 введіть таку таблицю.

5.При цьому для форматування заголовків стовпців викличте контекстне меню, виконайте команду Формат клітинки та на вкладці Вирівнювання виберіть вертикальне та горизонтальне вирівнювання по центру і активізуйте опцію перенос по словам. Для форматування заголовків рядків виділіть область A5:A8, викличте Формат клітинки Майстер діаграм, на вкладці Вирівнювання виберіть вертикальне та горизонтальне вирівнювання по центру, активізуйте опцію Об’єднати клітинки і встановіть орієнтацію тексту 90о. Далі в об’єднаній області наберіть текст "1-й квартал" і скопіюйте його на область A9:A20, використовуючи автозаповнення. Заголовок "За рік" створіть аналогічно.

6.Залийте відтінками світлих кольорів заголовки таблиці.

7.За допомогою кнопки Автосума обчисліть сумарні продажі кожного виду товарів за 1-й квартал в комірках C8:E8. Аналогічно заповніть області C12:E12, C16:E16 i C20:E20.

8.


У комірку C21 введіть формулу =СУММ(C5;C9;C13;C17) для знаходження річних продаж канцтоварів у магазині "Мрія". Використовуючи процедуру автозаповнення Майстер діаграм, скопіюйте цю формулу в область C21:E23.

9.Скориставшись кнопкою Автосумування, знайдіть в області C24:E24 сумарні річні продажі для кожного виду товарів.

10.Знайдіть суми за рядками у колонці "Разом" таблиці.

11.До області числових даних таблиці застосуйте грошовий формат "Гривня". Для цього виділіть область C5:F24, викличте контекстне меню, виконайте команду Формат клітинки, на вкладці Число виберіть формат Грошовий, встановіть 0 знаків після коми та активізуйте Грн у списку грошових позначень.

12.Застосуйте до таблиці підходяще обрамлення і залийте відтінками світлих кольорів колонку "Разом" та рядки "Разом".

13.Побудуйте гістограму "Продажі за 1-й квартал" на окремому аркуші з такою ж назвою. Для цього Майстер діаграм виділіть область B4:E7 і запустіть Майстер діаграм. При цьому на третьому кроці майстра введіть заголовок діаграми "Продажі за 1-й квартал" на вкладці Заголовки і виберіть розташування легенди внизу діаграми на вкладці Легенда. Після створення діаграми майстром встановіть біле тло для області побудови діаграми (замість сірого). Для цього викличте контекстне меню в області побудови діаграми, виберіть команду Формат області побудови і активізуйте опцію Звичайна заливка.

14.Побудуйте кругову діаграму "Сумарні продажі за рік" на окремому аркуші з такою ж назвою. Для цього виділіть область C4:E4 і, тримаючи натиснутою клавішу , — область C24:E24. Далі запустіть Майстер діаграм. При цьому на Майстер діаграм третьому кроці майстра на вкладці Заголовки введіть заголовок діаграми "Сумарні продажі за рік", на вкладці Легенда зніміть активізацію опції Додати легенду і на вкладці Підписи даних виберіть опцію Категорія і частка. Після створення діаграми майстром, викличте контекстне меню для підписів даних, виконайте команду Формат підписів даних і на вкладці Вирівнювання виберіть значення Внутренний конец для пункту Положення підписів. Далі, використовуючи команду Формат рядів даних контекстного меню для секторів діаграми, замініть тло секторів відтінками світлих кольорів.

15.Побудуйте кільцеву діаграму "Продажі за рік по магазинам" на окремому аркуші з такою ж назвою. Для цього виділіть область C4:E4 і, тримаючи натиснутою клавішу Майстер діаграм , — область C24:E24. Далі запустіть Майстер діаграм. При цьому на третьому кроці майстра введіть заголовок діаграми "Продажі за рік по магазинам" на вкладці Заголовки, виберіть розташування легенди внизу діаграми на вкладці Легенда і опцію Частка на вкладці Підписи даних. Далі використовуючи кнопку Автофігури панелі інструментів Малювання, за допомогою виносок створіть підписи "Мрія", "Екран", "Освіта" до кілець діаграми.

16.Побудуйте графік "Сезонні зміни продаж" на окремому аркуші з такою ж назвою. Для цього виділіть область C4:E4; C8:E8; C12:E12; C16:E16; C20:E20, використовуючи клавішу . Далі запустіть Майстер діаграм. При цьому на другому кроці майстра введіть адресу області A5; A9; A Майстер діаграм13; A17; в поле Подписи оси Х вкладки Ряд. На третьому кроці введіть заголовок діаграми "Сезонні зміни продаж" та розташуйте легенду справа діаграми. Після створення діаграми майстром встановіть біле тло для області побудови діаграми. Далі змініть мінімальне та максимальне значення вертикальної осі на 11000 та 110000 відповідно (для цього зробіть подвійний щиглик мишею на значеннях осі і заповніть необхідні поля на вкладці Шкала вікна Формат оси).

17.Побудуйте діаграму з областями (з накопиченням) "Внесок магазинів у продаж" на окремому аркуші з такою ж назвою. Для цього запустіть Майстер діаграм. На другому кроці майстра на вкладці Ряд створіть три ряди даних з Майстер діаграм такими параметрами

Адреса назви ряду (поле Имя) Область значень ряду (поле Значения)
1-й ряд B5 F5, F9, F13, F17
2-й ряд B6 F6, F10, F14, F18
3-й ряд B7 F7, F11, F15, F19

Далі введіть адресу області A5; A9; A13; A17 в поле Подписи оси Х вкладки Ряд. На третьому кроці майстра введіть заголовок діаграми "Внесок магазинів у продаж" на вкладці Заголовки, вимкніть опцію Додати легенду на вкладці Легенда і виберіть опцію Категорія на вкладці Підписи даних.

18. Побудуйте нормовану діаграму з областями "Внесок магазинів у продаж підручників" на окремому аркуші з такою ж назвою. Для цього запустіть Майстер діаграм. На його Майстер діаграм другому кроці на вкладці Ряд створіть три ряди даних з такими параметрами

Адреса назви ряду (поле Имя) Область значень ряду (поле Значения)
1-й ряд B5 C5, C9, C13, 17
2-й ряд B6 C6, C10, C14, C18
3-й ряд B7 C7, C11, C15, C19

Далі введіть адресу області A5; A9; A13; A17 в поле Підписи осі Х вкладки Ряд. На третьому кроці майстра введіть заголовок діаграми "Внесок магазинів у продаж легкових авто" на вкладці Заголовки, вимкніть режим Додати легенду на вкладці Легенда і виберіть опцію Категорія на вкладці Підписи даних. Додайте до діаграми таблицю даних (вкладка Таблиця даних, опції Таблиця даних Майстер діаграм, Ключ легенди). Встановіть блакитне тло області діаграми та області побудови діаграми. Збільшіть розмір заголовка діаграми до 16 пунктів.

19. Збережіть файл під назвою Діаграми у власній папці.

Контрольні запитання

1. Для чого використовують діаграми?

2. Назвіть основні типи діаграм?

3. Назвіть основні елементи діаграм.

4. Опишіть кроки майстра діаграм.

5. Як редагують діаграми?

6. В яких випадках діаграму розташовують на одному аркуші з таблицею?

7. Чи доцільно, на Вашу думку, створювати кольорові діаграми? Чому?

8. Яке призначення маркерів даних?

9. Як побудувати діаграму за даними, розміщеними в несуміжних діапазонах?

10. В яких випадках використовують кільцеві діаграми?

11. Які Ви знаєте типи нестандартних діаграм?


documentadzbxnl.html
documentadzcext.html
documentadzcmib.html
documentadzctsj.html
documentadzdbcr.html
Документ Майстер діаграм